ประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย

ประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originประเทศบรูไน (Brunei) หรือ เนอการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นรัฐอธิปไตยขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซีย และทะเลจีนใต้ บรูไนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมาเลย์ อิสลาม และชนพื้นเมืองเศรษฐกิจของบรูไนต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองอย่างมาก ซึ่งทำให้ประเทศมีมาตรฐานการครองชีพในระดับสูงสำหรับพลเมืองของตน รัฐบาลให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และบริการทางสังคมอื่นๆฟรี แก่ประชากร เป็นผลให้บรูไนมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ที่ค่อนข้างสูงและมีอัตราความยากจนต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียประเทศบรูไนประกอบด้วย 2 ส่วนที่ไม่ติดกัน คือด้านตะวันตก และด้านตะวันออก โดยที่ประชากรร้อยละ 97 อาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตก และมีประชากรเพียงประมาณ 10,ประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย000 คนที่อาศัยอยู่ในด้านตะวันออก ซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของเขตเติมบูรง เมืองหลักๆของบรูไน คือเมืองหลวงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน เมืองท่ามัวรา และเซอเรีย โดยภูมิอากาศในบรูไนเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และ ฝนตกมากบรูไนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย รองจากประเทศมัลดีฟส์ สิงคโปร์ และบาห์เรน ในขณะที่มีประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 421,000 คน ซึ่งน้อยที่สุดในทวีปเอเชียแม้บรูไนจะเป็นประเทศขนาดเล็กและมีประชากรน้อย แต่กลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำมันดิบสำรอง ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ ทำให้บรูไนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน