บอร์ด ความรัก,คุณเป็นคนที่คลั่งรักหรือปล่าว ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Aung korหลายคนสับสนความรู้สึกรักกับการตกหลุมรักอย่างบ้าคลั่ง การมีความรักเป็นอารมณ์เชิงบวกที่ทำให้เรามองโลกแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม การอยู่ในห้วงรักยังนำไปสู่การตัดสินใจที่ไร้เหตุผลและพฤติกรรมที่ไม่ดี สัญญาณของการมีความรักอย่างหนึ่งคือการห่วงใยผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองหรือความต้องการของเราเอง การอยู่ในความรักเป็นสภาวะของจิตใจที่เรามองว่าอีกฝ่ายสำคัญกว่าตัวเราเอง นี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีความรักจึงมีประโยชน์เพราะมันทำให้เราจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของอีกฝ่ายมากกว่าความต้องการของเราเอง สัญญาณของการมีความรักอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเห็นมุมมองของอีกฝ่ายและคำนึงถึงความรู้สึกของเขาด้วย การอยู่ในความรักช่วยให้เราฟังคนอื่นและพิจารณาว่าเขาต้องการอะไร มันทำให้เราอดทนและเข้าใจมากขึ้นและช่วยให้เราประนีประนอม การอยู่ในความรักก็เช่นกันเมื่อเรามีแนวโน้มที่จะให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายกว่าปกติ—การอยู่ในความรักยังได้รับความช่วยเหลือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรามองโลกในแง่ดีมากขึ้นและความคิดเห็นของเราเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น การอยู่ในความรักทำให้เรามีความหวังและเป็นบวกต่อความสัมพันธ์มากขึ้น เรามักจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่บวกเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นและสามารถมีความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จได้ ในทางกลับกัน ผลกระทบด้านลบที่ใหญ่ที่สุดของการมีความรักคือการที่มันทำให้เรามืดบอดจากความเป็นจริง เมื่อเราอยู่ในความรัก เรามักจะเห็นคนที่เรารักอย่างชัดเจนที่สุด เรามักจะเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือลักษณะเชิงลบใดๆ เพราะเรามักจะเชื่อว่าคนที่เรารักมีเจตนาดีที่สุด นี่อาจเป็นอันตรายได้เมื่อเรารักใครสักคนที่สามารถทำอันตรายได้ ผลด้านลบอีกอย่างของการมีความรักก็คือมันอาจทำให้เราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เวลามีความรัก เรามักจะแสดงท่าทางสุดโต่งกว่าปกติ เราอาจทำสิ่งที่เราไม่เคยทำตามปกติเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ สิ่งนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ของเราตกอยู่ในความเสี่ยงและทำให้เรามั่นคงน้อยลงในฐานะปัจเจกบุคคล การอยู่ในความรักอาจทำให้ผู้คนแสดงท่าทางที่ไม่ลงตัวเมื่อเรารักกัน เรามักจะคิดและทำอย่างไม่มีเหตุผล เราอาจไม่ได้คิดอย่างมีเหตุผลหรือประพฤติตนเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากมากและทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเรา นอกจากนี้ยังทำให้เรามองไม่เห็นข้อเสียในความสัมพันธ์ของเรา แม้ว่าจะมีผลข้างเคียงบางอย่าง แต่การได้มีความรักเป็นอารมณ์เชิงบวกที่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ การอยู่ในความรักทำให้เราให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการของเราเอง และช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการมีความรักอาจทำให้เราตาบอดจากความเป็นจริงและทำให้เราแสดงพฤติกรรม เราควรใช้ความรู้สึกนี้เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและไม่ปล่อยให้มันทำร้ายเรา